EKIDITEKO

 • Energia aurreztea eta energia berriztagarriak sustatzea, erregai fosilak
  gutxiago erabiltzeko.
 • Hondakinak gutxitzea, birziklatzea eta berrerabiltzea isurketak murrizteko.
 • Uraren kudeaketa egokia eramatea baliabide honen beharra murrizteko.
 • Garraio publikoaren eta hirigintza-diseinu integratuen alde egitea, besteak beste, energia kontsumoa murrizteko.
 • Nekazaritza eta abeltzaintza eredu jasangarriagoak sustatzea isurpenak
  murrizteko.
 • Gune berdeak eta baso eremuak zabaldu karbono-hustubide gehiago izateko.
 • Bertako habitatak babestea eta berreskuratzea natur fenomenoen aurrean
  babestuagoak egoteko, batez ere, kostaldean eta ibaiertzetan.
 • Herritarrak gai honen inguruan sentsibilizatzea.
 • Behar beharrezko energia xahutu eta eraginkortasun handiko tresnak erabili.
 • Autoa ahal den gutxien erabiltzea.